indre barn terapi ved barn der blæser bobler

Indre barn terapi er en terapiform, som hjælper dig til at blive god til at lytte til egne følelser og behov. Det tager udgangspunkt i at lære at acceptere og forstå de følelser, du har og blive bedre til at handle dem ud på en hensigtsmæssig måde for dig selv og for andre.

Formålet er at opklare, heale og forløse gamle traumer, uhensigtsmæssige beslutninger samt andre blokeringer, som måske stadig forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker dig. F.eks. kan sorgen over at miste en, vi elsker, for altid få os til at reagere med angst og bekymring i forhold til dem, vi elsker. Det kan føre til, at vi forsøger at kontrollere deres handlinger og følelser, men i stedet for at få dem tættere på og få mere kærlighed, sker ofte det modsatte.

Terapien finder årsagerne til problemerne, healing hjælper til at nå dybt nok på en blid måde, og arbejdet med det indre barn gør dig hel, idet du bearbejder og former dig selv op på ny.

Lær dit indre barn at kende

Det indre barns terapi er et forløb, hvor du stille og roligt lærer dine egne følelser at kende, acceptere dem og blive ét med dem, så du i fremtiden kan stå ved dig selv, som du er, uden at sortere f.eks. vrede, sorg eller sårethed fra.

Mange forskellige følelser og handlinger fortæller om det indre barn, vi har i klemme. Hver gang, du oplever ikke at kunne forstå dine egne reaktioner på hændelser i dit liv, og hver gang, du ikke forstår dine egne følelser, så er det dit indre barn, du mærker.

Der er ca. 3 uger mellem hver behandling, og mellem hver behandling arbejder du med øvelser, som er med til at ændre dine følelser og måden, du reagerer på.

Det indre barns terapi er en dyb og samtidig blid måde at løse op for selv svære problemer på. Om metoden er brugbar for dig, afgøres af din grad af bevidsthed om dig selv og af din vilje til at yde en aktiv indsats i arbejdet med dig selv. Dette kan vi i fællesskab afgøre med en samtale, inden du starter terapien.

Indre barn terapi er en god løsningsmodel ved følelsesmæssige problemer, som f.eks. bekymring, uro ved forandringer, dårlig selvfølelse, skyldfølelser, svært ved at tage ansvar, angst, stress uden grund, let ved at føle sig såret, vrede osv. Indre barn terapi lærer dig at blive en kærlig og omsorgsfuld voksen for dig selv. Dit indre barn viser dig vejen til glæde og væren i nuet.